Priser:

Träning Hingst         7.000 kr/månad
Träning Val/Sto        6.000 kr/månad

Inridning 10 veckor   12.796 kr
*Sto & valack. Pris för hingst ges på offert.

Vid mer än 3 månaders träning begär offert.

Skoning                        1.200 kr
Skoning vinter          1.400 kr
Verkning                  4.00 kr

Förmedling av
saluhäst 
                      3.600kr/månad
+10% av försäljningspriset. Skulle ägaren välja att avbryta försäljningen debiteras en full träningsmånad.Avelsbedömning    5.000 kr


Unghingstflock        1.040 kr upp till 3 års ålder.
3-3,5 år                                1200 kr

Till alla priser tillkommer  25%moms

Vid årsskiftet 2021/2022 kommer priserna uppdateras.