Undervisning

När det kommer till att undervisa ett ekipage har man som instruktör många möjligheter, flera val att göra och också olika vägar att gå.
När Fredrik undervisar tar han först och främst hänsyn till både hästens och ryttarens grundkunskaper och utbildningsnivå.
Vidare lägger han stor vikt vid ekipagets möjligheter till utveckling och lyssnar till vilket mål ryttaren själv har med sin ridning.  
För Fredrik är det viktigt att möta eleven där den befinner sig och utan prestige arbeta mot det mål som är rimligt att nå för just det unika ekipaget. 

Under de tjugo år som Fredrik arbetat som instruktör har han haft elever och hästar på olika nivåer, allt ifrån nybörjare till VM-finalister.
För att vara en bra instruktör behöver man vara nyfiken och alltid vilja lära sig något nytt om hästar, människor och sin egen roll som instruktör.

Fredriks erfarenhet är att det lönar sig att vara mycket noggrann och renodla de grundläggande signalerna, att använda enkla övningar, ett tydligt språk som både häst och ryttare förstår och inte stirra sig blind på det slutgiltiga målet.
Sitter grunden som den ska så blir det svåra mer lättillgängligt.

 

"Att  undervisa i ridning är en mycket spännande och givande uppgift. Det är fantastiskt inspirerande när man som undervisare kan bidra till samspel mellan häst och ryttare och ge input till konkreta lösningar som kan vara en hjälp till ett större samarbete, en bättre harmoni eller ett mer kraftfullt utttryck. En välutbildad och välriden häst är förutsättning för goda upplevelser, vare sig det är på en skogstur eller på tävlingsbanan." / Fredrik Rydström